دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 54، تابستان 1400، صفحه 1-117 
5. بررسی بیان ژن های مرتبط با تنش در گوسفندان آمیخته و بومی

صفحه 57-72

ندا روح بخش؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سید شریفی؛ میرداریوش شکوری


6. بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی و مکمل سیر بر ساختار بافت قلب در موش های چاق

صفحه 73-84

آسیه عباسی دلویی؛ هدا تابع؛ سید جواد ضیاءالحق؛ علیرضا براری


8. تاثیر تمرین استقامتی بر استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی در قلب موش‌های صحرایی نر

صفحه 97-109

علی اوجاقی؛ فرشاد غزالیان؛ توحید وحدت پور؛ حسین عابدنطنزی؛ رضا بدل زاده