کلیدواژه‌ها = تمرین مقاومت وامانده ساز
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مصرف مکمل کوئرستین بر CRP و IL-6 پس از یک جلسه تمرین مقاومتی وامانده ساز در مردان جوان

دوره 12، شماره 1 زمستان 1397، پاییز 1397، صفحه 47-57

خلیل محمودی؛ خلیل اله منیخ؛ فرامرز یزدانی